Nazwisko i imię:
Brzostowski Konstanty Kazimierz.
Tytuł:
Akty rozmaite do Troyce Przenayświętszey Naysłodszego Iezusa Przenáyświętszey Matki iego. Do Nákłonienia Grzesznym Miłośierdźia Boskiego wielce skuteczne ieżeli skruszonym sercem y pokornym ćiáłá ułożeniem Klęczac przynamniey ráno y wieczor odprawowane będa. W Wilnie w Drukarni Akademickiey, Soc. Iesu, Anno Domini 1720.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1720.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 6. Na końcu tekstu podpis: Constantinus Episcopus. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 14.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5051 adl. 5.
Całość:
Brzostowski Konstanty Kazimierz.
Akty rozmaite do Troyce Przenayświętszey Naysłodszego Iezusa Przenáyświętszey Matki iego. Do Nákłonienia Grzesznym Miłośierdźia Boskiego wielce skuteczne ieżeli skruszonym sercem y pokornym ćiáłá ułożeniem Klęczac przynamniey ráno y wieczor odprawowane będa. W Wilnie w Drukarni Akademickiey, Soc. Iesu, Anno Domini 1720.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1720.
w 12ce, k. 6.

Na końcu tekstu podpis: Constantinus Episcopus.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 14.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5051 adl. 5.