Nazwisko i imię:
Apteczka domowa.
Tytuł:
Apteczka domowa, Ktorą w niedostatku Medyká, snadno zdrowia człowiek poratować może. Editio quarta.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (przed 1693).
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 78, tabl. 1. Tytuł nagłówkowy. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 21.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6059.
Całość:
Apteczka domowa.
Apteczka domowa, Ktorą w niedostatku Medyká, snadno zdrowia człowiek poratować może. Editio quarta.
B. m., b. r. (przed 1693).
w 12ce, k. 78, tabl. 1.

Tytuł nagłówkowy.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 21.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6059.