Nazwisko i imię:
Schultz Chrysostomus.
Tytuł:
Monumentum gratitudinis, Fortissimis Patriae, contra Tartaros, Propugnatoribus, cum primis autem Illultrissimo Celsissimoq; Principi ac Domino, Dn. Henrico II. sive Pio, Silesiae Duci Serenissimo, Heroi bellicosissimo, Christiani exercitus Imperatori gloriosissimo, libertatis Vindici constantissimo, Vitam et Sangvinem pro Lege et Grege, Anno redempti Orbis M.CC.XLI. 9 April: intrepidè fundenti, Auspicio, ductu et operâ Chrysostomi Schultzens, Leor. Sil. die 6. Non. Maji 1641 [rz.]. Vratislaviae, in Auditorio Gymnasii Elisabethani supremo, â nonnullis ejusdem Scholae Alumnis, horis ab 8. matutinis, erectum et consecratum. Breslae, exprimente Georgio Baumanno.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (po 1643).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 170, 12 nlb. Dokładniej, druk: po 1 XII 1643. Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich, wszystkie strony tekstu w potrójnej ramce. Tekst łacińsko-niemiecki. Dedykacja: Illustrissimo ... Principi ac Domino, Domino Georgio Rudolpho, Duci Silesiae, Lignicens. Bregens. Goldbergens. ... ut et Illustrissimis ... Principp. ac Dominis, Dn. Georgio, Dn. Ludovico, Dn. Christiano, Fratribus Germanis, Ducibus Silesiae Lignicensib. et Bregens. ... Salutem, prosperitatem observantiam, cultum ... Breslae Calendis Decembr. 1643. ... Chrysostomus Schultz. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
Schultz Chrysostomus (1606-1664). Heinrich Schlesien Herzog II (1196-1241). [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Monumentum gratitudinis fortissimis Patriae contra Tartaros propugnatoribus, cum primis autem illustrissimo..., [1641]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 358090 (C0461,431); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten des Titels (Monumentum gratitudinis…, [1643]. SUB Göttingen, Signatur: 8 H SIL 1530) – http://www.gbv.de/vd/vd17/7:697757D [KVK:] Volltext digitalisiert von: SUB Göttingen. Exemplar mit der Signatur: 8 H SIL 1530 – http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN600332705&IDDOC=444532
Całość:
Schultz Chrysostomus.
Monumentum gratitudinis, Fortissimis Patriae, contra Tartaros, Propugnatoribus, cum primis autem Illultrissimo Celsissimoq; Principi ac Domino, Dn. Henrico II. sive Pio, Silesiae Duci Serenissimo, Heroi bellicosissimo, Christiani exercitus Imperatori gloriosissimo, libertatis Vindici constantissimo, Vitam et Sangvinem pro Lege et Grege, Anno redempti Orbis M.CC.XLI. 9 April: intrepidè fundenti, Auspicio, ductu et operâ Chrysostomi Schultzens, Leor. Sil. die 6. Non. Maji 1641 [rz.]. Vratislaviae, in Auditorio Gymnasii Elisabethani supremo, â nonnullis ejusdem Scholae Alumnis, horis ab 8. matutinis, erectum et consecratum. Breslae, exprimente Georgio Baumanno.
Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (po 1643).
w 4ce, k. 1, s. 170, 12 nlb.

Dokładniej, druk: po 1 XII 1643.
Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich, wszystkie strony tekstu w potrójnej ramce. Tekst łacińsko-niemiecki.
Dedykacja: Illustrissimo ... Principi ac Domino, Domino Georgio Rudolpho, Duci Silesiae, Lignicens. Bregens. Goldbergens. ... ut et Illustrissimis ... Principp. ac Dominis, Dn. Georgio, Dn. Ludovico, Dn. Christiano, Fratribus Germanis, Ducibus Silesiae Lignicensib. et Bregens. ... Salutem, prosperitatem observantiam, cultum ... Breslae Calendis Decembr. 1643. ... Chrysostomus Schultz.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Schultz Chrysostomus (1606-1664).
Heinrich Schlesien Herzog II (1196-1241).
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Monumentum gratitudinis fortissimis Patriae contra Tartaros propugnatoribus, cum primis autem illustrissimo..., [1641]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 358090 (C0461,431); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels (Monumentum gratitudinis…, [1643]. SUB Göttingen, Signatur: 8 H SIL 1530) – http://www.gbv.de/vd/vd17/7:697757D
[KVK:] Volltext digitalisiert von: SUB Göttingen. Exemplar mit der Signatur: 8 H SIL 1530 – http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN600332705&IDDOC=444532