Nazwisko i imię:
Czasownik.
Tytuł:
Czasownik.
Miejsce i rok wydania:
Mohylew, (druk. Bracka, Maksym Woszczanka?, ok. 1701).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 206. Wydane bez karty tytułowej. Tytuł i miejsce wydania na k. 205. Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Lokalizacja:
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 5 Oq’α 716.
Całość:
Czasownik.
Czasownik.
Mohylew, (druk. Bracka, Maksym Woszczanka?, ok. 1701).
w 8ce, k. 206.

Wydane bez karty tytułowej. Tytuł i miejsce wydania na k. 205.

Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 5 Oq’α 716.