Nazwisko i imię:
Pobudka.
Tytuł:
Pobudka Szukaiacych Boga przez Rozne nauki y Nabozenstwa Wyięte z Kśiąg Obiáwięnia S. Matyldy y Gertrudy teraz Nowo ná Przedrukowánie, podana w Poznaniu. W Drukárni I.K.M, Collegium Soc: Iesu; Roku P. 1695.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuicka, 1695.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 2, s. 152. Na odwrocie k. tyt.: Facultas. Reimprimatur. Posnaniae 31. Maij 1695. Hieronymus Wierzbowski Episcopus Fessenensis. Suffraganeus, Praepositus, et Officialis Posnaniensis, Custos Varsaviensis, S. R. M. Secretarius. mpp. E. XXIV, 377 wymienia wydanie: Lwów 1747 z adnotacją: 1-sza edycya w Poznaniu nieznana. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
św. Matylda z Magdeburga (1210-1282); św. Gertruda z Helfty (1256-1302).
Całość:
Pobudka.
Pobudka Szukaiacych Boga przez Rozne nauki y Nabozenstwa Wyięte z Kśiąg Obiáwięnia S. Matyldy y Gertrudy teraz Nowo ná Przedrukowánie, podana w Poznaniu. W Drukárni I.K.M, Collegium Soc: Iesu; Roku P. 1695.
Poznań, druk. Jezuicka, 1695.
w 12ce, k. 2, s. 152.

Na odwrocie k. tyt.: Facultas. Reimprimatur. Posnaniae 31. Maij 1695. Hieronymus Wierzbowski Episcopus Fessenensis. Suffraganeus, Praepositus, et Officialis Posnaniensis, Custos Varsaviensis, S. R. M. Secretarius. mpp.
E. XXIV, 377 wymienia wydanie: Lwów 1747 z adnotacją: 1-sza edycya w Poznaniu nieznana.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
św. Matylda z Magdeburga (1210-1282); św. Gertruda z Helfty (1256-1302).