Nazwisko i imię:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Tytuł:
Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Objaśnienie Rozporządzenia de dato 7 Augusti a.c. tyczącego Burzycielów Spokoyności publiczney.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Objaśnienie Rozporządzenia z 07.08.1797 r. o sankcjach karnych przeciw rebeliantom polskim w Chocimskiej Raji i Mołdawii napadającym na Galicję Wschodnią. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] W Rozporządzeniu tuteyszym na dniu 7go Sierpnia r.b. przytoczyło się między innymi, iż Ci, którzy w wewnątrz C. K. Państw [...] [Expl.:] [...] i dla Oświecenia Mieszkańców Kraiowych w powszechności. W Krakowie dnia 27go Września 1797. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Johann Edler von Platzer. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgallzischen Hofkommision. Erläuterung der Verordnung vom 7ten August d. J. die Stöhrer der öffentlichen Ruhe betreffend. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224543 III.
Całość:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Objaśnienie Rozporządzenia de dato 7 Augusti a.c. tyczącego Burzycielów Spokoyności publiczney.
B. m., b. r. (1797).
folio, k. 2.

Objaśnienie Rozporządzenia z 07.08.1797 r. o sankcjach karnych przeciw rebeliantom polskim w Chocimskiej Raji i Mołdawii napadającym na Galicję Wschodnią. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] W Rozporządzeniu tuteyszym na dniu 7go Sierpnia r.b. przytoczyło się między innymi, iż Ci, którzy w wewnątrz C. K. Państw [...] [Expl.:] [...] i dla Oświecenia Mieszkańców Kraiowych w powszechności. W Krakowie dnia 27go Września 1797. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Johann Edler von Platzer.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgallzischen Hofkommision. Erläuterung der Verordnung vom 7ten August d. J. die Stöhrer der öffentlichen Ruhe betreffend.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224543 III.