Nazwisko i imię:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Tytuł:
Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Prawidła naprzeciw Burzycielom Spokoyności publiczney.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 3. Sankcje karne przeciw rebeliantom polskim w Chocimskiej Raji i Mołdawii napadającym na Galicję Wschodnią. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Jego Cesarsko-Królewska Apostolska Mość maiąc z Kraiowo Oycowską Pieczołowitością zachowanie [...] [Expl.:] [...] i zasłużą sobie, według Okoliczności, na osobliwszą ieszcze Nadgrodę. w Krakowie dnia 7go Miesiąca Sierpnia 1797. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Johann Edler von Platzer. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommission. Maassregeln gegen die Stöhrer der öffentlichen Ruhe. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224540 III.
Całość:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Prawidła naprzeciw Burzycielom Spokoyności publiczney.
B. m., b. r. (1797).
folio, k. 3.

Sankcje karne przeciw rebeliantom polskim w Chocimskiej Raji i Mołdawii napadającym na Galicję Wschodnią.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Jego Cesarsko-Królewska Apostolska Mość maiąc z Kraiowo Oycowską Pieczołowitością zachowanie [...] [Expl.:] [...] i zasłużą sobie, według Okoliczności, na osobliwszą ieszcze Nadgrodę. w Krakowie dnia 7go Miesiąca Sierpnia 1797. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Johann Edler von Platzer.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommission. Maassregeln gegen die Stöhrer der öffentlichen Ruhe.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224540 III.