Nazwisko i imię:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Tytuł:
Rozporządzenie C[esarsko] Kr[ólewskiej] pełnomocney Zadworney Komissyi Gallicyi Zachodniey. Poddani Wieyscy czyli Chłopi maią bydź przy teraznieyszych swych wlasnościach utrzymani.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r., (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Zakaz zajmowania gruntów włościańskich oraz inwentarza żywego i martwego przez Dominia. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Końcom obmyślenia poddanym Wiejskim tuteyszego Kraiu [...] [Expl.:] [...] zaleca się wszystkim C. Kr. Cyrkułowym Urzędom, żeby o Dopełnieniu onegoż, zupełnego starania dołożyli, w Krakowie dnia 19. Stycznia 1797. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Johann Edler von Platzer. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung der kais. königl. bevollmächtigten westgaltzischen Hofkomission. Die Unterthanen sind bei ihrem dermaligen Besitzstande zu erhalten. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224536 III.
Całość:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Rozporządzenie C[esarsko] Kr[ólewskiej] pełnomocney Zadworney Komissyi Gallicyi Zachodniey. Poddani Wieyscy czyli Chłopi maią bydź przy teraznieyszych swych wlasnościach utrzymani.
B. m., b. r., (1797).
folio, k. 2.

Zakaz zajmowania gruntów włościańskich oraz inwentarza żywego i martwego przez Dominia.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Końcom obmyślenia poddanym Wiejskim tuteyszego Kraiu [...] [Expl.:] [...] zaleca się wszystkim C. Kr. Cyrkułowym Urzędom, żeby o Dopełnieniu onegoż, zupełnego starania dołożyli, w Krakowie dnia 19. Stycznia 1797. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Johann Edler von Platzer.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung der kais. königl. bevollmächtigten westgaltzischen Hofkomission. Die Unterthanen sind bei ihrem dermaligen Besitzstande zu erhalten.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224536 III.