Nazwisko i imię:
Nauka.
Tytuł:
Chrześćiáńska Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom, y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbawienney wiádomośći nábyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwá Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 200. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Chrześćianska katolicka nauka: nauczyćielom, rodźicom, dźiatkom [...], 1736. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 330709 (B0321,368); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 (Por.) [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Chrześcianska katolicka nauka, nauczycielom, rodzicom, dziatkom […]. W Wrocławiu: w drukarni Academickiey Soc. Jesu, przez Jana Christopha Schluncke, 1752. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.1.1232 (NWA 1512,674); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Nauka.
Chrześćiáńska Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom, y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbawienney wiádomośći nábyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwá Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736.
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
w 12ce, s. 200.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Chrześćianska katolicka nauka: nauczyćielom, rodźicom, dźiatkom [...], 1736. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 330709 (B0321,368); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
(Por.) [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Chrześcianska katolicka nauka, nauczycielom, rodzicom, dziatkom […]. W Wrocławiu: w drukarni Academickiey Soc. Jesu, przez Jana Christopha Schluncke, 1752. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.1.1232 (NWA 1512,674); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21