Nazwisko i imię:
Nauka.
Tytuł:
Chrześćiánská Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbáwienney wiádomośći nabyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwa Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 146. Druk szwabachą. Bibl. Uniw. Wrocł. posiada dwa wydania z tego samego roku różniące się składem drukarskim. W przedmowie tłumacz zwraca się do czytelnika: „Uważáiąc ia tedy większey umieiętnośći u ludu nászego potrzebę [...] przetłumáczyłem kśiąszkę przytomną Chrześćiańskiey, Katolickiey náuki, iusz w niemieckim y czeskim ięzyku podáną”. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Nauka.
Chrześćiánská Kátolicka Náuká, Náuczyćielom, Rodźicom, Dźiatkom y wszytkim, ktorzy o Artykułách Wiáry sámozbáwienney wiádomośći nabyć prágną z Czeskiego przetłumáczona od Jednego Xiędzá z Towárzystwa Jezusowego, y z Pozwoleniem Stárszych do druku dána. W Wrocláwiu, w Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, Roku 1736.
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1736.
w 8ce, k. 3, s. 146.

Druk szwabachą.
Bibl. Uniw. Wrocł. posiada dwa wydania z tego samego roku różniące się składem drukarskim. W przedmowie tłumacz zwraca się do czytelnika: „Uważáiąc ia tedy większey umieiętnośći u ludu nászego potrzebę [...] przetłumáczyłem kśiąszkę przytomną Chrześćiańskiey, Katolickiey náuki, iusz w niemieckim y czeskim ięzyku podáną”.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.