Nazwisko i imię:
Moibanus Ambrosius.
Tytuł:
Epistola consolatoria scripta ad Christianos fratres, qui noc calamitoso tempore, Turcarum tyrannide affliguntur et opprimuntur, denuo excussa. Autore Ambrosio Moibano. Ioh. 18. Nunc quidem maerorem habetis, sed iterum videbo vos, et gaudebit cor vestrum. Vratislaviae.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, (druk. Andreas Winkler, 1544).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 22. [U dołu ostatniej strony:] Vratislauię apud And[ream] Wingl[er] Anno [MC]XLIIII [=1544]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 50277 I.
Dodatkowe:
[FBC:] Tekst edycji (sygn.: 50277 I) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [publikacje planowane: 03.08.2009] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/12271
Całość:
Moibanus Ambrosius.
Epistola consolatoria scripta ad Christianos fratres, qui noc calamitoso tempore, Turcarum tyrannide affliguntur et opprimuntur, denuo excussa. Autore Ambrosio Moibano. Ioh. 18. Nunc quidem maerorem habetis, sed iterum videbo vos, et gaudebit cor vestrum. Vratislaviae.
Wrocław, (druk. Andreas Winkler, 1544).
w 8ce, k. 22.

[U dołu ostatniej strony:] Vratislauię apud And[ream] Wingl[er] Anno [MC]XLIIII [=1544].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 50277 I.
[FBC:] Tekst edycji (sygn.: 50277 I) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [publikacje planowane: 03.08.2009] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/12271