Nazwisko i imię:
Władysław IV, król polski.
Tytuł:
Universal oder ein offenes Ausschreiben I. König. Mayst. zu Polen und Schweden, darinnen gründlich und umbständig berichtet wird wie die Stadt Smolensko von der harten Mosskowitischen belägerung befreyet worden. Wladislaus IV. Dei gratia, Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Livoniae, nec non Suecorum, Wandalorum, Haereditarius Rex, Electus Magnus Dux Moscoviae.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1633).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: antykwa, fraktura; tytuł nagł. [Inc.:] Allen ins gemein und einem jeden insoderheit so wol Geistlichen als weltlichen Herrrn [sic] Rhäten [...]. [K. 2 v w. 20:] Gegeben in dem Lager vor Smolensko den 14. Tag Octobr. Anno M. DC. XXXIII, unserer Reiche des polnischen im I. des Schwedischen im II. Vladislaus Rex [w kole nieforemnym:] L. S. Marcianus Trisna Referendarius M. D. L. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 64.
Dodatkowe:
Marcjan Tryzna, biskup koadiutor wileński, referendarz i pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uniwersał Władysława IV, dat. 14 X 1633 z obozu pod Smoleńskiem o przebiegu walk i przerwaniu blokady miasta. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 406 (wydany też, z nieznacznymi odmianami tekstu, bez tytułu: zob. poz. 407). [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Universal oder ein offenes Ausschreiben, darinnen gründlich berichtet wird, wie die Stadt. Smolensk von der moskowitischen Belagerung befreit wurde…, 1633. Tekst edycji (sygn. Nl 6 8° adl. 64) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/4060/
Całość:
Władysław IV, król polski.
Universal oder ein offenes Ausschreiben I. König. Mayst. zu Polen und Schweden, darinnen gründlich und umbständig berichtet wird wie die Stadt Smolensko von der harten Mosskowitischen belägerung befreyet worden. Wladislaus IV. Dei gratia, Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Livoniae, nec non Suecorum, Wandalorum, Haereditarius Rex, Electus Magnus Dux Moscoviae.
B. m., b. r. (1633).
w 4ce, k. 2.

Pismo: antykwa, fraktura; tytuł nagł.
[Inc.:] Allen ins gemein und einem jeden insoderheit so wol Geistlichen als weltlichen Herrrn [sic] Rhäten [...].
[K. 2 v w. 20:] Gegeben in dem Lager vor Smolensko den 14. Tag Octobr. Anno M. DC. XXXIII, unserer Reiche des polnischen im I. des Schwedischen im II. Vladislaus Rex [w kole nieforemnym:] L. S. Marcianus Trisna Referendarius M. D. L.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 64.
Marcjan Tryzna, biskup koadiutor wileński, referendarz i pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Uniwersał Władysława IV, dat. 14 X 1633 z obozu pod Smoleńskiem o przebiegu walk i przerwaniu blokady miasta.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 406 (wydany też, z nieznacznymi odmianami tekstu, bez tytułu: zob. poz. 407).
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Universal oder ein offenes Ausschreiben, darinnen gründlich berichtet wird, wie die Stadt. Smolensk von der moskowitischen Belagerung befreit wurde…, 1633. Tekst edycji (sygn. Nl 6 8° adl. 64) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/4060/