Nazwisko i imię:
Wagner Erhard.
Tytuł:
Vita et mores Lithuanorum in Borussia sub districtu Insterburgensi et Ragnitensi degentium brevi delineatione adumbrata per Erhardum Wagner Insterb. Borussum. Regiomonti Typis Osterbergerianis per Johannem Fabricium Anno 1621.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1621.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Pismo: antykwa i kursywa. Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich; winiety z ozdobników, inicjały drzeworytowe, marginalia. Na odwr. k. tyt. dedykacja autora dla przedstawicieli władz miasta Insterburg; na k. [2] r-v: przedmowa do nich. Por. E. XXXII 149. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 131. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 10.
Dodatkowe:
Erhard Wagner (1638-1655). Zob.: E. Wagneris, Prūsijos lietuviu̜, gyvenančiu̜ I̜sruties ir Ragainės apskrityje, buitis ir papročiai, Vilnius 1999, s. 82 (Einheitssachtitel, lat.: Vita et mores Lithuanorum in Borussia sub districtu Insterburgensi et Ragnitensi). Inster, Insterburg (niem), ob. Wystruć (miasto w dawnych Prusach Książęcych, mylnie: Instruć). [ICM:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. XIV), Warszawa 1880-1914, s. 142-143; tekst dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/142
Całość:
Wagner Erhard.
Vita et mores Lithuanorum in Borussia sub districtu Insterburgensi et Ragnitensi degentium brevi delineatione adumbrata per Erhardum Wagner Insterb. Borussum. Regiomonti Typis Osterbergerianis per Johannem Fabricium Anno 1621.
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1621.
w 4ce, k. 10.

Pismo: antykwa i kursywa. Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich; winiety z ozdobników, inicjały drzeworytowe, marginalia.
Na odwr. k. tyt. dedykacja autora dla przedstawicieli władz miasta Insterburg; na k. [2] r-v: przedmowa do nich.
Por. E. XXXII 149.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 131.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 10.
Erhard Wagner (1638-1655).
Zob.: E. Wagneris, Prūsijos lietuviu̜, gyvenančiu̜ I̜sruties ir Ragainės apskrityje, buitis ir papročiai, Vilnius 1999, s. 82 (Einheitssachtitel, lat.: Vita et mores Lithuanorum in Borussia sub districtu Insterburgensi et Ragnitensi).
Inster, Insterburg (niem), ob. Wystruć (miasto w dawnych Prusach Książęcych, mylnie: Instruć).
[ICM:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. XIV), Warszawa 1880-1914, s. 142-143; tekst dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/142