Nazwisko i imię:
Schultz Johann.
Tytuł:
Serenissimo atq. potentissimo principi ac Domino, Domino Joanni III. Poloniarum Regi. Pio, Felici, Augusto Libertatis non Sarmaticae tantum, sed et Europaeae Libertatis Vindici ac Statori invictissimo, inter publicos Maji Mensis ac memoriâ pacis olivensis excitatos plausus et Communes ex restitutâ Regis Optimi Sanitate Laetitiae Vernae Sensus in Splendidâ Auditorum Coronâ, panegyris habita â Joanne Schultziô Prusso-Polono.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1694).
Opis/komentarz:
folio, k. 41. Pismo: antykwa, kursywa. Przedmowę i tekst panegiryku rozpoczynają inicjały maureskowe, na końcu tekstu drzeworytowa winieta - kosz z kwiatami i owocami na postumencie z monogramem drukarza w owalu z gołąbkami z obu stron. W zasobie starych druków Bibl. Gdańskiej znajduje się drugi egzemplarz wydania in folio obcięty do formatu w 4ce. E. XXVII 290 wymienia jedynie wydanie w 4ce z adresem bibliograficznym. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 54. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 26.
Dodatkowe:
Jan III Sobieski, król polski. Jan Schultz-Szulecki (1662-1704), doktor praw, profesor gimnazjum gdańskiego, historiograf Jana III Sobieskiego. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Jan Schultz Szulecki, Serenissimo atq[ue] potentissimo [...] Joanni III Poloniarum regi…, Gedani: literis Joannis Zachariae Stollii, 1694. 4°. E. XXVII 290. BN.XVII.3.5089 adl.; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] Schlüsselseiten des Titels. Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek. Signatur: 8 H POLON 150/21 – http://www.gbv.de/vd/vd17/32:672557Q
Całość:
Schultz Johann.
Serenissimo atq. potentissimo principi ac Domino, Domino Joanni III. Poloniarum Regi. Pio, Felici, Augusto Libertatis non Sarmaticae tantum, sed et Europaeae Libertatis Vindici ac Statori invictissimo, inter publicos Maji Mensis ac memoriâ pacis olivensis excitatos plausus et Communes ex restitutâ Regis Optimi Sanitate Laetitiae Vernae Sensus in Splendidâ Auditorum Coronâ, panegyris habita â Joanne Schultziô Prusso-Polono.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1694).
folio, k. 41.

Pismo: antykwa, kursywa. Przedmowę i tekst panegiryku rozpoczynają inicjały maureskowe, na końcu tekstu drzeworytowa winieta - kosz z kwiatami i owocami na postumencie z monogramem drukarza w owalu z gołąbkami z obu stron.
W zasobie starych druków Bibl. Gdańskiej znajduje się drugi egzemplarz wydania in folio obcięty do formatu w 4ce.
E. XXVII 290 wymienia jedynie wydanie w 4ce z adresem bibliograficznym.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 54.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 26.
Jan III Sobieski, król polski.
Jan Schultz-Szulecki (1662-1704), doktor praw, profesor gimnazjum gdańskiego, historiograf Jana III Sobieskiego.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Jan Schultz Szulecki, Serenissimo atq[ue] potentissimo [...] Joanni III Poloniarum regi…, Gedani: literis Joannis Zachariae Stollii, 1694. 4°. E. XXVII 290. BN.XVII.3.5089 adl.; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels. Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek. Signatur: 8 H POLON 150/21 – http://www.gbv.de/vd/vd17/32:672557Q