Nazwisko i imię:
Repraesentatio iuris.
Tytuł:
Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico, possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbingâ constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1698.
Opis/komentarz:
folio, k. 24. Pismo: antykwa, kursywa, fraktura; język łaciński i niemiecki. Na k. A2 winieta złożona z ozdobników, inicjały florystyczne i gotyckie, na k. K2v drzeworytowa winieta z emblematami rzemiosła rycerskiego, na końcu tekstu łacińskiego i niemieckiego drobne ozdobniki. K. M1 r - M2 v frakturą pismo Rady m. Elbląga do Fryderyka III dat. 14 października 1698 i odpowiedź Elektora dat. z Berlina 11/21 października 1698. W wydaniu (Repraesentatio iuris…) w 4ce tych pism nie ma, stanowią one osobną pozycje. Por. E. XVI 35. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 104 4° adl. 22.
Dodatkowe:
August II Sas, król polski. Fryderyk III, elektor brandenburski, od r. 1701 król pruski Fryderyk I. Michał Radziejowski Michał, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, prymas. Paul von Fuchs (1640-1704), Namensvariante: Sincerus Germanus, mutm.Verf.
Całość:
Repraesentatio iuris.
Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico, possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbingâ constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.].
B. m., 1698.
folio, k. 24.

Pismo: antykwa, kursywa, fraktura; język łaciński i niemiecki.
Na k. A2 winieta złożona z ozdobników, inicjały florystyczne i gotyckie, na k. K2v drzeworytowa winieta z emblematami rzemiosła rycerskiego, na końcu tekstu łacińskiego i niemieckiego drobne ozdobniki.
K. M1 r - M2 v frakturą pismo Rady m. Elbląga do Fryderyka III dat. 14 października 1698 i odpowiedź Elektora dat. z Berlina 11/21 października 1698.
W wydaniu (Repraesentatio iuris…) w 4ce tych pism nie ma, stanowią one osobną pozycje.
Por. E. XVI 35.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 104 4° adl. 22.
August II Sas, król polski.
Fryderyk III, elektor brandenburski, od r. 1701 król pruski Fryderyk I.
Michał Radziejowski Michał, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, prymas.
Paul von Fuchs (1640-1704), Namensvariante: Sincerus Germanus, mutm.Verf.