Nazwisko i imię:
Relation (Kurtze).
Tytuł:
Kurtze Relation von der Ankunfft Ihrer Königl. Majestät von Pohlen Fr. Fr. Mariae Casimirae etc. etc. bey Dantzig wie auch Dero Königl. Majestät darauff erfolgten Einzuge in besagte Stadt. So geschehen den 17. und 20. Augusti dieses 1676 Jahres. Gedruckt im Jahr 1676.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk, druk. Daniel Fryderyk Rhete?), 1676.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura, szwabacha. Na odwr. k. tyt. drzeworyt - wieniec laurowy; w nagłówku tekstu winieta z ozdobników drukarskich, na końcu trójkątna winieta. Wiadomość o podróży Marii Kazimiery z Jarosławia Sanem i Wisłą do Gdańska. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 59 (1). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 122. Biblioteka Gdańska PAN: Uph q 2322 adl. 20.
Dodatkowe:
Maria Kazimiera, królowa, żona Jana III Sobieskiego. Relacja o podróży królowej z Jarosławia do Gdańska i uroczystym wjeździe do miasta. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 945. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Kurze Relation von der Ankunft Ihrer Königlichen Majestät Maria Kasimira 1676 in Danzig, [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], 1676. Por. E. VIII 361. Egzemplarze: BN XVII. 3. 2776 adl., PAN Gd. Nl 5 8° adl. 122; Uph q 2322 adl. 20. Tekst edycji (sygn. egz.: BN XVII. 3. 2776 adl.) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/9450/
Całość:
Relation (Kurtze).
Kurtze Relation von der Ankunfft Ihrer Königl. Majestät von Pohlen Fr. Fr. Mariae Casimirae etc. etc. bey Dantzig wie auch Dero Königl. Majestät darauff erfolgten Einzuge in besagte Stadt. So geschehen den 17. und 20. Augusti dieses 1676 Jahres. Gedruckt im Jahr 1676.
B. m. (Gdańsk, druk. Daniel Fryderyk Rhete?), 1676.
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura, szwabacha.
Na odwr. k. tyt. drzeworyt - wieniec laurowy; w nagłówku tekstu winieta z ozdobników drukarskich, na końcu trójkątna winieta.
Wiadomość o podróży Marii Kazimiery z Jarosławia Sanem i Wisłą do Gdańska.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 59 (1).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 122.
Biblioteka Gdańska PAN: Uph q 2322 adl. 20.
Maria Kazimiera, królowa, żona Jana III Sobieskiego.
Relacja o podróży królowej z Jarosławia do Gdańska i uroczystym wjeździe do miasta.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 945.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Kurze Relation von der Ankunft Ihrer Königlichen Majestät Maria Kasimira 1676 in Danzig, [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], 1676. Por. E. VIII 361. Egzemplarze: BN XVII. 3. 2776 adl., PAN Gd. Nl 5 8° adl. 122; Uph q 2322 adl. 20. Tekst edycji (sygn. egz.: BN XVII. 3. 2776 adl.) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/9450/