Nazwisko i imię:
Relation (Gründliche).
Tytuł:
Gründliche Relation von dem Treffen so zwischen dem Feld Herrn Hn. Gen. Saphia und den Musskowitern newlicher Zeit jenseit der Wllda [sic] fürgefallen ist. Wobey auch der glückliche Succes welchen Ihr. Königliche Majestät zu Dennemarck bey dem letzten Aussfall erhalten hat. Imgleichen eigentlicher Bericht von der Victorie welche die hollandische Kriegs-Flotte wider die schwedische im Sunde den 8. Novemb. glücklich erhalten. Anno 1658 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1658.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura z dod. antykwy; inicjał tekstu gotycki, na końcu ozdobnik. Relacje z okresu od 12 do 18 listopada m. in. z Kurlandii o wzięciu do niewoli w walce z Moskalami podskarbiego litewskiego Gosiewskiego i uwolnieniu go w zwycięskiej bitwie przez hetmana Sapiehę; z Gdańska, z obozu królewskiego pod Toruniem, z Elbląga. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 26.
Dodatkowe:
Wincenty Aleksander Gosiewski (Gąsiewski), podskarbi wielki litewski, hetman polny litewski. Paweł Jan Sapieha, wojewoda witebski, hetman wielki litewski. Wiadomości o zwycięskiej potyczce stoczonej przez oddziały litewskie i kozackie z wojskami rosyjskimi pod Wilnem, wycofaniu się Rosjan z Wilna i Kowna, oblężeniu Elbląga przez siły polskie i brandenburskie, wojnie szwedzko-duńskiej, głównie o oblężeniu Kopenhagi i bitwie morskiej stoczonej przez okręty holenderskie i szwedzkie w cieśninie Sund oraz nieprawdziwe doniesienie o uwolnieniu Gosiewskiego z niewoli rosyjskiej. Zawiera: „Glaubwürdiger Bericht aus Churlandt vom 12. Nov.”. „Aufl Mümmel vom 14. Novemb.”. „Auss Königsbergk vom 15. Novemb.”. „Aus Lübeck vom 10. Nov. St. Nov.”. „Aus Dantzig vom 15 Novemb.”. „Ein anders vom 18. dises.”. „Aussm Königlichen Polnischen Läger unter Thoren vom 13. November.”. „Aus Elbing, vom 15 Dito.” K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 770. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Gründliche Relation vom dem Treffen zwischen dem General Sapieha und den Moskowitern jenseits Wilda und von dem Sukzess, welchen Ihre Königliche Majestät von Dänemark erhalten hat…, [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], [po 18 XI] 1658. Egzemplarze: PAN Gd. Ma 4041 8° adl. 77; NI 7 8° adl. 26. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 26) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/7700/
Całość:
Relation (Gründliche).
Gründliche Relation von dem Treffen so zwischen dem Feld Herrn Hn. Gen. Saphia und den Musskowitern newlicher Zeit jenseit der Wllda [sic] fürgefallen ist. Wobey auch der glückliche Succes welchen Ihr. Königliche Majestät zu Dennemarck bey dem letzten Aussfall erhalten hat. Imgleichen eigentlicher Bericht von der Victorie welche die hollandische Kriegs-Flotte wider die schwedische im Sunde den 8. Novemb. glücklich erhalten. Anno 1658 [rz.].
B. m., 1658.
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura z dod. antykwy; inicjał tekstu gotycki, na końcu ozdobnik.
Relacje z okresu od 12 do 18 listopada m. in. z Kurlandii o wzięciu do niewoli w walce z Moskalami podskarbiego litewskiego Gosiewskiego i uwolnieniu go w zwycięskiej bitwie przez hetmana Sapiehę; z Gdańska, z obozu królewskiego pod Toruniem, z Elbląga.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 26.
Wincenty Aleksander Gosiewski (Gąsiewski), podskarbi wielki litewski, hetman polny litewski.
Paweł Jan Sapieha, wojewoda witebski, hetman wielki litewski.
Wiadomości o zwycięskiej potyczce stoczonej przez oddziały litewskie i kozackie z wojskami rosyjskimi pod Wilnem, wycofaniu się Rosjan z Wilna i Kowna, oblężeniu Elbląga przez siły polskie i brandenburskie, wojnie szwedzko-duńskiej, głównie o oblężeniu Kopenhagi i bitwie morskiej stoczonej przez okręty holenderskie i szwedzkie w cieśninie Sund oraz nieprawdziwe doniesienie o uwolnieniu Gosiewskiego z niewoli rosyjskiej. Zawiera: „Glaubwürdiger Bericht aus Churlandt vom 12. Nov.”. „Aufl Mümmel vom 14. Novemb.”. „Auss Königsbergk vom 15. Novemb.”. „Aus Lübeck vom 10. Nov. St. Nov.”. „Aus Dantzig vom 15 Novemb.”. „Ein anders vom 18. dises.”. „Aussm Königlichen Polnischen Läger unter Thoren vom 13. November.”. „Aus Elbing, vom 15 Dito.”
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 770.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Gründliche Relation vom dem Treffen zwischen dem General Sapieha und den Moskowitern jenseits Wilda und von dem Sukzess, welchen Ihre Königliche Majestät von Dänemark erhalten hat…, [Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?], [po 18 XI] 1658. Egzemplarze: PAN Gd. Ma 4041 8° adl. 77; NI 7 8° adl. 26. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 26) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/7700/