Nazwisko i imię:
Relation (Eigendliche).
Tytuł:
Eigendliche Relation der itzigeu Beschaffenheit in der Ukraina und wie es daselbst nach Ihro Königl. Majestät glücklichen Wiederkunfft in das Königreich Pohlen zustehet auch von des Cosackischen Feld-Herrn Kunitzky grossen Progressen in der Tartarey. Auss Crakau vom ersten Tage des angetretenen 1684 Jahres.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1684).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura, tytul nagł; na końcu ozdobnik z żołędzi. [Inc.:] Endlich ist Ihr Königl. Majest. den 23. Decembris bey herannahenden Abend in Dero Königliche Residentz ankommen [...]. Wiadomości z Krakowa z pocz. 1684 roku o stosunkach politycznych na Ukrainie, Wołoszczyźnie i Mołdawii. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 135. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 61.
Dodatkowe:
Kunicki, ataman kozacki. Relacja o działaniach oddziałów kozackich pod dowództwem hetmana Stefana Kunickiego przeciw wojskom tureckim i tatarskim na Ukrainie i w Mołdawii, m. in. o zajęciu Niemirowa i zwycięstwie odniesionym pod Tilgrotinem 4 XII 1683. Zawiera: „Auss Crakau vom ersten Tage des angetretenen 1684. Jahres.”. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1096. Tekst łaciński zob. poz. 1126, 1127; tekst włoski zob. poz. 1118, 1119. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Eigentliche Relation der jetzigen Beschaffenheit in der Ukraine und von den Progressen des kosakischen Feldherrn Kunicki in der Tatarei…, [B. m. dr.], [1684]. Egzemplarze: PAN Gd. Ma 3952 8° adl. 46; Nl 5 8° adl. 135; Nl 7 8° adl. 61. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 61) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/10960/
Całość:
Relation (Eigendliche).
Eigendliche Relation der itzigeu Beschaffenheit in der Ukraina und wie es daselbst nach Ihro Königl. Majestät glücklichen Wiederkunfft in das Königreich Pohlen zustehet auch von des Cosackischen Feld-Herrn Kunitzky grossen Progressen in der Tartarey. Auss Crakau vom ersten Tage des angetretenen 1684 Jahres.
B. m., b. r. (1684).
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura, tytul nagł; na końcu ozdobnik z żołędzi.
[Inc.:] Endlich ist Ihr Königl. Majest. den 23. Decembris bey herannahenden Abend in Dero Königliche Residentz ankommen [...].
Wiadomości z Krakowa z pocz. 1684 roku o stosunkach politycznych na Ukrainie, Wołoszczyźnie i Mołdawii.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 135.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 61.
Kunicki, ataman kozacki.
Relacja o działaniach oddziałów kozackich pod dowództwem hetmana Stefana Kunickiego przeciw wojskom tureckim i tatarskim na Ukrainie i w Mołdawii, m. in. o zajęciu Niemirowa i zwycięstwie odniesionym pod Tilgrotinem 4 XII 1683. Zawiera: „Auss Crakau vom ersten Tage des angetretenen 1684. Jahres.”.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1096. Tekst łaciński zob. poz. 1126, 1127; tekst włoski zob. poz. 1118, 1119.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Eigentliche Relation der jetzigen Beschaffenheit in der Ukraine und von den Progressen des kosakischen Feldherrn Kunicki in der Tatarei…, [B. m. dr.], [1684]. Egzemplarze: PAN Gd. Ma 3952 8° adl. 46; Nl 5 8° adl. 135; Nl 7 8° adl. 61. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 61) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/10960/