Nazwisko i imię:
Warschau vom 3. Julii (Relacja z posiedzeń sejmu).
Tytuł:
Warschau vom 3. Julii. [Relacja z posiedzeń sejmu w okresie od 27 czerwca do 3 lipca datowana z Warszawy 3 VII 1699].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk?, 1699).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura, szwabacha, z rzadka antykwa. [Inc.:] Den 27. Junii nachdem man durch die heutige Session den Zwist zwischen den Klein- und Gross-Polen zu determiniren ratione altornatae vermeinete [...]. [K. 4v w. 18, expl.:] [...] und wurde hierüber Sessio solviret. [K. 4v wiadomości ze Lwowa:] Lemberg den 24. Junii. aus Mariampol kommen vom Gross-Feld-Herren Zeitung ein [...]. Wspomniany na początku spór zażegnany przyjęciem zasady kolejności dotyczył sprawowania funkcji marszałka tego sejmu i następnych przez Wielkopolan, Małopolan i Litwinów. Na sesji 3 lipca omawiano sprawę wycofania reszty wojska („relegatio militis externi") z Litwy. Na k.1 ręką współczesną data: 1699. E. XIV 394 notuje tylko sprawozdania z posiedzeń sejmu w dniach 10, 17 i 24 lipca 1697 - data roczna podana błędnie, okoliczności i omawiane sprawy każą przyjąć rok 1699. Potwierdzenie tego znajdujemy w recesach gdańskich: WAP w Gdańsku 300, 29/200 k. 165 r - 167 r, 187 v - 189 v. Zob. również Kontinuation (Weitere). Weitere continuation dessen was ferner zu Ende…, B. m., b. r. (Gdańsk, 1699). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 44.
Dodatkowe:
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1484. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: [Tytuł nagł.:] Warschau vom 3. Julii. [Relacja z obrad sejmowych w 1699 r.] Zawiera też: „Lemberg den 24 Junii.” Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 3 8° adl. 44) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/14840/
Całość:
Warschau vom 3. Julii (Relacja z posiedzeń sejmu).
Warschau vom 3. Julii. [Relacja z posiedzeń sejmu w okresie od 27 czerwca do 3 lipca datowana z Warszawy 3 VII 1699].
B. m., b. r. (Gdańsk?, 1699).
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura, szwabacha, z rzadka antykwa.
[Inc.:] Den 27. Junii nachdem man durch die heutige Session den Zwist zwischen den Klein- und Gross-Polen zu determiniren ratione altornatae vermeinete [...].
[K. 4v w. 18, expl.:] [...] und wurde hierüber Sessio solviret.
[K. 4v wiadomości ze Lwowa:] Lemberg den 24. Junii. aus Mariampol kommen vom Gross-Feld-Herren Zeitung ein [...].
Wspomniany na początku spór zażegnany przyjęciem zasady kolejności dotyczył sprawowania funkcji marszałka tego sejmu i następnych przez Wielkopolan, Małopolan i Litwinów. Na sesji 3 lipca omawiano sprawę wycofania reszty wojska („relegatio militis externi") z Litwy. Na k.1 ręką współczesną data: 1699.
E. XIV 394 notuje tylko sprawozdania z posiedzeń sejmu w dniach 10, 17 i 24 lipca 1697 - data roczna podana błędnie, okoliczności i omawiane sprawy każą przyjąć rok 1699. Potwierdzenie tego znajdujemy w recesach gdańskich: WAP w Gdańsku 300, 29/200 k. 165 r - 167 r, 187 v - 189 v.
Zob. również Kontinuation (Weitere).
Weitere continuation dessen was ferner zu Ende…, B. m., b. r. (Gdańsk, 1699).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 44.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1484.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: [Tytuł nagł.:] Warschau vom 3. Julii. [Relacja z obrad sejmowych w 1699 r.] Zawiera też: „Lemberg den 24 Junii.” Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 3 8° adl. 44) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/14840/