Nazwisko i imię:
Copei (Wahrhafftige).
Tytuł:
Warhafftige Copei etzlicher sendschreiben so zwischen jhrer Erl. G. dem Herrn Johan Carol Chotkowitzen Graffen zu Schlow und Bichow des Grossfürstenthumbs Littawen obersten Feltherrn und in Liefflandt general Commissario etc. An einem unnd dem Graffen von Manssfeldt Joachim Friederich Schwedischen Kriegs Obersten anders theils. Nach der Kircholmischen den 17. Septemb. Anno 1605 gehaltenen fehltschlacht gewechselt worden. Gedruckt zu Riga in Liefland bej Niclas Mollin.
Miejsce i rok wydania:
Riga, druk. Nikolaus Mollyn, (1606).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Pismo: fraktura, antykwa, kursywa; język łaciński i niemiecki. Na s. tyt. aniołek na rollwerku między dwoma ozdobnikami. K. tyt. w ramce z ozdobników składanych; inicjały maureskowe, winietki z ozdobników składanych; na końcu maska w rollwerku. Wymiana listów między J. K. Chodkiewiczem a J. F. Mansfieldem po bitwie pod Kircholmem. [K. Aij r-v:] J. F. Mansfeld do J. K. Chodkiewicza. Rewel 8 października 1605 [poniżej wyjaśnienie:] Diss schreiben ist nicht zu Revell laut des dati sondern zu Habsell gefertiget wie aus dem sinnet welchs ist Hertzog Caroli daumen ring abzunehmen gemelter Hertzog Carl ist nach Revell nicht gekommen. [K. A3r-v:] K. J. Chodkiewicz do J. F. Mansfelda. Bersonii 8 listopada 1605; dalej wersja niem. tegoż pisma. [K. B1 v:] J. F. Mansfeld do J. K. Chodkiewicza. Revel 19 listopada 1605. [K. B2 r - B4 v:] J. K. Chodkiewicz: Joachimo Friderico Mansveldico […] Rosipiscentiam. Bersonii 20 grudnia 1605. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 36.
Dodatkowe:
Jan Karol Chodkiewicz, hetman wielki litewski, wojewoda wileński. Joachim Fryderyk Mansfeld, pułkownik w wojsku szwedzkim.
Całość:
Copei (Wahrhafftige).
Warhafftige Copei etzlicher sendschreiben so zwischen jhrer Erl. G. dem Herrn Johan Carol Chotkowitzen Graffen zu Schlow und Bichow des Grossfürstenthumbs Littawen obersten Feltherrn und in Liefflandt general Commissario etc. An einem unnd dem Graffen von Manssfeldt Joachim Friederich Schwedischen Kriegs Obersten anders theils. Nach der Kircholmischen den 17. Septemb. Anno 1605 gehaltenen fehltschlacht gewechselt worden. Gedruckt zu Riga in Liefland bej Niclas Mollin.
Riga, druk. Nikolaus Mollyn, (1606).
w 4ce, k. 8.

Pismo: fraktura, antykwa, kursywa; język łaciński i niemiecki.
Na s. tyt. aniołek na rollwerku między dwoma ozdobnikami. K. tyt. w ramce z ozdobników składanych; inicjały maureskowe, winietki z ozdobników składanych; na końcu maska w rollwerku. Wymiana listów między J. K. Chodkiewiczem a J. F. Mansfieldem po bitwie pod Kircholmem.
[K. Aij r-v:] J. F. Mansfeld do J. K. Chodkiewicza. Rewel 8 października 1605 [poniżej wyjaśnienie:] Diss schreiben ist nicht zu Revell laut des dati sondern zu Habsell gefertiget wie aus dem sinnet welchs ist Hertzog Caroli daumen ring abzunehmen gemelter Hertzog Carl ist nach Revell nicht gekommen.
[K. A3r-v:] K. J. Chodkiewicz do J. F. Mansfelda. Bersonii 8 listopada 1605; dalej wersja niem. tegoż pisma.
[K. B1 v:] J. F. Mansfeld do J. K. Chodkiewicza. Revel 19 listopada 1605.
[K. B2 r - B4 v:] J. K. Chodkiewicz: Joachimo Friderico Mansveldico […] Rosipiscentiam. Bersonii 20 grudnia 1605.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 36.
Jan Karol Chodkiewicz, hetman wielki litewski, wojewoda wileński.
Joachim Fryderyk Mansfeld, pułkownik w wojsku szwedzkim.