Nazwisko i imię:
Daniecki Jan.
Tytuł:
Vanda […]. Aurum quisquis habes, nihil est quod caetera poscas Auro nihil fingi mente potest melius. W Krakowie w Drukárni Mikołáiá Szárffenbergera Roku Pańskiego 1599.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1599.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pismo: antykwa, szwabacha; winietka: głowa aniołka w rollwerku. [Tyt. nagł.:] Wanda Iana Danieckiego […]. Winietki roślinne, inicjały gotyckie; na odwrocie k. tyt. drzeworytowa tarcza herbowa rodu Ostrogskich, na końcu maska w rollwerku. [K. Aij r - Aiij v:] rymowana dedykacja dla księżniczek Ostrogskich, [K Aiiij r - A[vi] r:] wiersz o Wandzie. L. Simon, Nieznane polonica z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku. I. Jana Danieckiego „Vanda” (1599), Rocznik Gdański t. 6 (1932), s. 250-260. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 2.
Dodatkowe:
Jan Daniecki, poeta polski XVI/XVII w. Eleonora Ostrogska. Eufrozyna Ostrogska. Zob.: Vanda Iana Danieckiego (wyd. L. Simon), Gdańsk: TPNiS, 1933, s. 33.
Całość:
Daniecki Jan.
Vanda […]. Aurum quisquis habes, nihil est quod caetera poscas Auro nihil fingi mente potest melius. W Krakowie w Drukárni Mikołáiá Szárffenbergera Roku Pańskiego 1599.
Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1599.
w 4ce, k. 6.

Pismo: antykwa, szwabacha; winietka: głowa aniołka w rollwerku.
[Tyt. nagł.:] Wanda Iana Danieckiego […]. Winietki roślinne, inicjały gotyckie; na odwrocie k. tyt. drzeworytowa tarcza herbowa rodu Ostrogskich, na końcu maska w rollwerku.
[K. Aij r - Aiij v:] rymowana dedykacja dla księżniczek Ostrogskich, [K Aiiij r - A[vi] r:] wiersz o Wandzie.
L. Simon, Nieznane polonica z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku. I. Jana Danieckiego „Vanda” (1599), Rocznik Gdański t. 6 (1932), s. 250-260.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 2.
Jan Daniecki, poeta polski XVI/XVII w.
Eleonora Ostrogska.
Eufrozyna Ostrogska.
Zob.: Vanda Iana Danieckiego (wyd. L. Simon), Gdańsk: TPNiS, 1933, s. 33.