Nazwisko i imię:
Copia sine originali.
Tytuł:
Copia sine orginali seu litterae in spatiis imagi Nariis, Gallico idiomate conscriptae, praeloq. nuper mandatae, confutantur.
Miejsce i rok wydania:
Oliwa, druk. Cystersów, 1677.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: antykwa, z rzadka kursywa. Na odwr. k. tyt. winieta złożona z ozdobników, inicjał maureskowy. Na końcu druku ujęty w dwie poziome linie adres: Typis Monasterii Olivensis, Sac. Ord. Cisterc. Anno 1677. Polemika z pismem anonimowego zwolennika przymierza z Elektorem i Austrią, zawierającym fałszywe oskarżenie króla Jana III i jego polityki; autor wielbi talent wodzowski i męstwo króla okazane w walkach z Turkami, jego rozsądną politykę i miłość ojczyzny. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 52.
Dodatkowe:
Jan III Sobieski, król polski. Por.: (Kopie ohne Original). Copey ohne Original oder Wiederlegung […], B. m., b. r. (1677).
Całość:
Copia sine originali.
Copia sine orginali seu litterae in spatiis imagi Nariis, Gallico idiomate conscriptae, praeloq. nuper mandatae, confutantur.
Oliwa, druk. Cystersów, 1677.
w 4ce, k. 4.

Pismo: antykwa, z rzadka kursywa. Na odwr. k. tyt. winieta złożona z ozdobników, inicjał maureskowy.
Na końcu druku ujęty w dwie poziome linie adres: Typis Monasterii Olivensis, Sac. Ord. Cisterc. Anno 1677.
Polemika z pismem anonimowego zwolennika przymierza z Elektorem i Austrią, zawierającym fałszywe oskarżenie króla Jana III i jego polityki; autor wielbi talent wodzowski i męstwo króla okazane w walkach z Turkami, jego rozsądną politykę i miłość ojczyzny.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 52.
Jan III Sobieski, król polski.
Por.: (Kopie ohne Original). Copey ohne Original oder Wiederlegung […], B. m., b. r. (1677).