Nazwisko i imię:
Botsack Johann (Botsaccus Joannes).
Tytuł:
De lege et mandatis Domini Quaestionum Theologicarum illustrium septenarius, loco solennis disquisitionis propositus in Gymnasio Regiae urbis Gedani praeside [...] respondente Nicolao Froboesio, jurisprudentiae studioso et theologiae cultore. Dantisci, typis Rhetianis 1631 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4177.
Całość:
Botsack Johann (Botsaccus Joannes).
De lege et mandatis Domini Quaestionum Theologicarum illustrium septenarius, loco solennis disquisitionis propositus in Gymnasio Regiae urbis Gedani praeside [...] respondente Nicolao Froboesio, jurisprudentiae studioso et theologiae cultore. Dantisci, typis Rhetianis 1631 [rz.].
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
w 4ce, k. 14.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4177.