Nazwisko i imię:
Botsack Johann (Botsaccus Joannes).
Tytuł:
Anti Streso, sive Dioptra pacis et criminis haereseos, qua Caspari Stresonis Anhaltini responsio, appellationi innocentiae Lutheranae opposita resolvitur [...] IV disputationibus, in Gymnasio Gedanensi adornata autore [...]. Gedani, Typis ac sumpt. Georgii Rhetii, 1634 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 4. Po czwartej pustej nowy tytuł: Prodromus vindiciarum (pro Appellatione innocentiae Lutheranae, in puncto Haereseos et pacis) Antistresonianus: De impossibilitate pacis et syncretismi inter Lutheranae et Reformatae Ecclesiae doctores ineundi [...] praeses [...] respondente Iacobo Braschio, Cöslino Pomerano [...]. Dantisci typis Rhetianis [1634]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), (1634). w 12ce, k. 2, s. 108. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.46-47.
Całość:
Botsack Johann (Botsaccus Joannes).
Anti Streso, sive Dioptra pacis et criminis haereseos, qua Caspari Stresonis Anhaltini responsio, appellationi innocentiae Lutheranae opposita resolvitur [...] IV disputationibus, in Gymnasio Gedanensi adornata autore [...]. Gedani, Typis ac sumpt. Georgii Rhetii, 1634 [rz.].
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
w 12ce, k. 4.

Po czwartej pustej nowy tytuł:
Prodromus vindiciarum (pro Appellatione innocentiae Lutheranae, in puncto Haereseos et pacis) Antistresonianus: De impossibilitate pacis et syncretismi inter Lutheranae et Reformatae Ecclesiae doctores ineundi [...] praeses [...] respondente Iacobo Braschio, Cöslino Pomerano [...]. Dantisci typis Rhetianis [1634]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), (1634). w 12ce, k. 2, s. 108.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.46-47.