Nazwisko i imię:
Bochmann Johann, Albinus Johann.
Tytuł:
Auspicatiss[imo] e comitiis Varsaviensibus reditui [...] Dnn. Israelis Hoppii, proco[n]s[ulis] et Francisci Escii co[n]s[ulis] Reipubl[icae] Elbingen[sis] pro-tempore oratorum gratulationes [...] Mnemosynes symbola animo observantiss[imo] O.D.D. Anno Oratores nostri e Regni Comitiis redierunt. Mense Novembr. Elbingae ex off. Bodenhausiana [1609].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1609).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. K. tyt. w ramce z ozdobn. [O.D.D. - offerunt, dant, dedicant], ramy i winiety. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.791.
Całość:
Bochmann Johann, Albinus Johann.
Auspicatiss[imo] e comitiis Varsaviensibus reditui [...] Dnn. Israelis Hoppii, proco[n]s[ulis] et Francisci Escii co[n]s[ulis] Reipubl[icae] Elbingen[sis] pro-tempore oratorum gratulationes [...] Mnemosynes symbola animo observantiss[imo] O.D.D. Anno Oratores nostri e Regni Comitiis redierunt. Mense Novembr. Elbingae ex off. Bodenhausiana [1609].
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1609).
w 4ce, k. 4.

K. tyt. w ramce z ozdobn. [O.D.D. - offerunt, dant, dedicant], ramy i winiety.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.791.