Nazwisko i imię:
Brykci z Licka.
Tytuł:
Tytulowee stawu Duchownijho a Swietskeeho. Totiż papeże, czysarze, kraluow, knijżąt [...] panuow, Rytijrzko, wladyk, miest nekterych [...] w Kralowstwij Czeskem, w Markrabstwij Morawskem w Knijżestwij Slęzskem [...].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Praha, druk. Pavel Severýn, 1534).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 90. Defekt: ost. k. brak. Wykaz posiadłości szlachty śląskiej, pod tyt. drzeworyt przedst. pracę w drukarni. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1764.
Dodatkowe:
Knihopis českých a slovenských tisků […], Praha 1939-1967, P. 1352. J. Vobr, České tisky Moravské zemské knihovny […], Brno 2005, P. 556; publikacja dostępna w Internecie – http://www.mzk.cz/projekty/histfondy/vobr/VOBR1.pdf
Całość:
Brykci z Licka.
Tytulowee stawu Duchownijho a Swietskeeho. Totiż papeże, czysarze, kraluow, knijżąt [...] panuow, Rytijrzko, wladyk, miest nekterych [...] w Kralowstwij Czeskem, w Markrabstwij Morawskem w Knijżestwij Slęzskem [...].
B. m., b. r. (Praha, druk. Pavel Severýn, 1534).
w 4ce, k. 90.

Defekt: ost. k. brak.
Wykaz posiadłości szlachty śląskiej, pod tyt. drzeworyt przedst. pracę w drukarni.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1764.
Knihopis českých a slovenských tisků […], Praha 1939-1967, P. 1352.
J. Vobr, České tisky Moravské zemské knihovny […], Brno 2005, P. 556; publikacja dostępna w Internecie – http://www.mzk.cz/projekty/histfondy/vobr/VOBR1.pdf