Nazwisko i imię:
Bochmann Johannes mł. (Bochmannus Janus).
Tytuł:
Hercules: Gratiarum auspicio Suadae ductu Senum Juvenumque adplaudente Senatu pro virtute, in praelustri Musarum Varniadum domicilio carmine heroo cantatus a [...] V. eid. VIII-bris. Rostochi, praelo Reusneriano, 1600 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Rostock, druk. Christoph Reusner (Reussner), 1600.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. [Dedyk.:] Andreae et Samueli Meienreis Elbingensibus, zapowiedź ,,carmen doctum et elegans [...] recitabit” prof. Eilh. Lubinus, wierszyk dla Bochmana pisze Ernest Myleander. K. tyt. w ramce z ozdobn. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.455 adl.
Całość:
Bochmann Johannes mł. (Bochmannus Janus).
Hercules: Gratiarum auspicio Suadae ductu Senum Juvenumque adplaudente Senatu pro virtute, in praelustri Musarum Varniadum domicilio carmine heroo cantatus a [...] V. eid. VIII-bris. Rostochi, praelo Reusneriano, 1600 [rz.].
Rostock, druk. Christoph Reusner (Reussner), 1600.
w 4ce, k. 8.

[Dedyk.:] Andreae et Samueli Meienreis Elbingensibus, zapowiedź ,,carmen doctum et elegans [...] recitabit” prof. Eilh. Lubinus, wierszyk dla Bochmana pisze Ernest Myleander. K. tyt. w ramce z ozdobn.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.455 adl.