Nazwisko i imię:
Breitkopf Gregor (Bredekoph Gregorius).
Tytuł:
Ex[c]erpta Libr[orum] Posteriorum Aris[totelis] cum commentariolo per Magistrum Gregorium Bredekoph de Konitz congesto. Tetrastichon eiusdem ad Lectorem. Illustrat Phoebus fulgenti lumine stellas: Artibus a logice sic datur ipse nitor. Ignarus logices sophie non culmina scandit: Valle canaque meat: semper inersque manet.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Leipzig, druk. Jakob Thanner, 1506).
Opis/komentarz:
folio, k. 10. [Na końcu:] Impressum est hoc opusculum per Jacobum Tanner Herbipolensem In praeclaro opido Lipczensi. Anno dni Millesimo quingentesimo sexto [Lipsk, 1506] i znak druk. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.74.
Dodatkowe:
[KVK:] Volltext 2008 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: 2 A.gr.b. 951#Beibd.7 – http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00015320/images/
Całość:
Breitkopf Gregor (Bredekoph Gregorius).
Ex[c]erpta Libr[orum] Posteriorum Aris[totelis] cum commentariolo per Magistrum Gregorium Bredekoph de Konitz congesto. Tetrastichon eiusdem ad Lectorem. Illustrat Phoebus fulgenti lumine stellas: Artibus a logice sic datur ipse nitor. Ignarus logices sophie non culmina scandit: Valle canaque meat: semper inersque manet.
B. m., b. r. (Leipzig, druk. Jakob Thanner, 1506).
folio, k. 10.

[Na końcu:] Impressum est hoc opusculum per Jacobum Tanner Herbipolensem In praeclaro opido Lipczensi. Anno dni Millesimo quingentesimo sexto [Lipsk, 1506] i znak druk.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.74.
[KVK:] Volltext 2008 digitalisiert von: Bayerische Staatsbibliothek, München. Signatur: 2 A.gr.b. 951#Beibd.7 – http://www.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00015320/images/