Nazwisko i imię:
Bogowie.
Tytuł:
Bogowie fałszywi, do ktorych iáko przedtym Pogánie, ták dźiśia prości á zwiedźieni Chrześćijánie ućiekaią się, jedynego, żywego i prawdźiwego Bogá, wszech rzecży stworzyćielá opuśćiwszy, y jedynego Pośrzedniká do niego, páná Jezusá Christusá. [Pod tym wiersz:] Author do cżytelnika pobożnego [12 wersów]. Psalm VIII [3 wersy]. Ecclestiastici II [2 wersy].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Aleksy Rodecki, ok. 1592).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20+ Na odwrocie karty tytułowej dwa wiersze: Na fałszywe bogi; Na Antychrysta co ie wymyślił. Źródło: Kawecka-Gryczowa A., Bogowie fałszywi Nieznany pamflet antykatolicki z XVI wieku, Warszawa 1983.
Lokalizacja:
Cluj-Napoca, Bibl. Akademii Rumuńskiej
Całość:
Bogowie.
Bogowie fałszywi, do ktorych iáko przedtym Pogánie, ták dźiśia prości á zwiedźieni Chrześćijánie ućiekaią się, jedynego, żywego i prawdźiwego Bogá, wszech rzecży stworzyćielá opuśćiwszy, y jedynego Pośrzedniká do niego, páná Jezusá Christusá. [Pod tym wiersz:] Author do cżytelnika pobożnego [12 wersów]. Psalm VIII [3 wersy]. Ecclestiastici II [2 wersy].
B. m., b. r. (Kraków, druk. Aleksy Rodecki, ok. 1592).

w 4ce, k. 20+
Na odwrocie karty tytułowej dwa wiersze: Na fałszywe bogi; Na Antychrysta co ie wymyślił.
Źródło: Kawecka-Gryczowa A., Bogowie fałszywi Nieznany pamflet antykatolicki z XVI wieku, Warszawa 1983.

Cluj-Napoca, Bibl. Akademii Rumuńskiej