Nazwisko i imię:
Konfederacja.
Tytuł:
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, 1793).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim. [Na końcu:] Dan w Krakowie na Sessyi Konfederackiey Dnia 23. Stycznia 1793 Roku. [Podpisy:] Onufry z Ożarowa Ożarowski Konsyliarz Prezyduiący [...] Jan Jordan Konsyliarz mp. Stefan Romer Konsyliarz mp. [Inc.:] Uznawszy iż wyrachowanie Furażu i Prowiantu na Dymy w Jlości przez Dyspartament JW. Kochowskiego wynalezioney, nie może odpowiedać [sic] [...] pomnożonym potrzebom Woyska Rossyiskiego w Woiewodztwie Krakowskim [...]. [Expl.:] Które to obwieszczenie aby każdego doszło wiadomości, Konfederacya drogą zwykłey Kursoryi przez Parafie i na ręce WW. Kommissarzów Powiatów rozesłał Go jak nayprędzey zaleca. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225014 IV.
Dodatkowe:
Konfederacja Województwa Krakowskiego. Por. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: [Obwieszczenie regulujące zasady dostarczania furażu i prowiantu dla wojska. Inc.] Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego. Uznawszy, iż wyrachowanie furażu i prowiantu na dymy w ilości przez dyspartament jw. Kochowskiego wynalezioney…, [1793]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN XVIII.3.4481 adl (BN 0073346); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
Całość:
Konfederacja.
Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim].
B. m., b. r. (Kraków, 1793).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy.
Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim.
[Na końcu:] Dan w Krakowie na Sessyi Konfederackiey Dnia 23. Stycznia 1793 Roku. [Podpisy:] Onufry z Ożarowa Ożarowski Konsyliarz Prezyduiący [...] Jan Jordan Konsyliarz mp. Stefan Romer Konsyliarz mp.
[Inc.:] Uznawszy iż wyrachowanie Furażu i Prowiantu na Dymy w Jlości przez Dyspartament JW. Kochowskiego wynalezioney, nie może odpowiedać [sic] [...] pomnożonym potrzebom Woyska Rossyiskiego w Woiewodztwie Krakowskim [...]. [Expl.:] Które to obwieszczenie aby każdego doszło wiadomości, Konfederacya drogą zwykłey Kursoryi przez Parafie i na ręce WW. Kommissarzów Powiatów rozesłał Go jak nayprędzey zaleca.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225014 IV.
Konfederacja Województwa Krakowskiego.
Por. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: [Obwieszczenie regulujące zasady dostarczania furażu i prowiantu dla wojska. Inc.] Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego. Uznawszy, iż wyrachowanie furażu i prowiantu na dymy w ilości przez dyspartament jw. Kochowskiego wynalezioney…, [1793]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN XVIII.3.4481 adl (BN 0073346); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm