Nazwisko i imię:
Continuation (Weitere).
Tytuł:
Weitere continuation dessen was ferner zu Ende des Reichs-Tages in Warschau vorgegangen.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, 1699).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Pismo: frakturą, antykwa. Na odwr. k. tyt. winieta z ozdobników składanych, na końcu tekstu drzeworytowa winieta - kosz z kwiatami. [Na odwr. k. tyt. inc.:] Weil den 25. Julii das Fest des Heiligen Apostels Jacobi einfiel und den 26. der Sontag folgete wurden keine Sessiones gehalten. Den 27. Julii Montags [...], [k. B3 v w. 2 expl.:] und also hat hiemit Gott Lob der Reichstag glücklich seine Endschafft erreichet. Aus Lemberg vom 22. Julii. Nach denen Zeitungen so wir aus dem Lager vom dato und Mariempol vom 14. currentis gehabt […]. Relacja z sesji sejmowych w okresie od 27 do 30 lipca 1699. Omawiano m. in. sprawę rozdziału wakansów, powołania pospolitego ruszenia, wypłaty żołdu dla wojska, sprawę Elbląga. Ze Lwowa m. in. wiadomość o budowie mostu na Dniestrze i przygotowaniach Turków do opuszczenia Kamieńca. Zob. również: Warschau vom 3 Julii (Relacja z posiedzeń sejmu od 27 czerwca do 3 lipca 1699). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 44 d.
Dodatkowe:
Relacja z obrad sejmowych w 1699 r. Zawiera też: „Aus Lemberg vom 22. Julii”. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1488. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Weitere Continuation Dessen was ferner zu Ende des Reichs-Tages in Warschau vorgegangen [Gdańsk?], 1699. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 3 8° adl. 44d) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/14880/
Całość:
Continuation (Weitere).
Weitere continuation dessen was ferner zu Ende des Reichs-Tages in Warschau vorgegangen.
B. m., b. r. (Gdańsk, 1699).
w 4ce, k. 8.

Pismo: frakturą, antykwa. Na odwr. k. tyt. winieta z ozdobników składanych, na końcu tekstu drzeworytowa winieta - kosz z kwiatami.
[Na odwr. k. tyt. inc.:] Weil den 25. Julii das Fest des Heiligen Apostels Jacobi einfiel und den 26. der Sontag folgete wurden keine Sessiones gehalten. Den 27. Julii Montags [...],
[k. B3 v w. 2 expl.:] und also hat hiemit Gott Lob der Reichstag glücklich seine Endschafft erreichet. Aus Lemberg vom 22. Julii. Nach denen Zeitungen so wir aus dem Lager vom dato und Mariempol vom 14. currentis gehabt […].
Relacja z sesji sejmowych w okresie od 27 do 30 lipca 1699. Omawiano m. in. sprawę rozdziału wakansów, powołania pospolitego ruszenia, wypłaty żołdu dla wojska, sprawę Elbląga. Ze Lwowa m. in. wiadomość o budowie mostu na Dniestrze i przygotowaniach Turków do opuszczenia Kamieńca.
Zob. również: Warschau vom 3 Julii (Relacja z posiedzeń sejmu od 27 czerwca do 3 lipca 1699).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 44 d.
Relacja z obrad sejmowych w 1699 r. Zawiera też: „Aus Lemberg vom 22. Julii”.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1488.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Weitere Continuation Dessen was ferner zu Ende des Reichs-Tages in Warschau vorgegangen [Gdańsk?], 1699. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 3 8° adl. 44d) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/14880/