Nazwisko i imię:
Samson Klaudius Herman.
Tytuł:
Auff dess Edlen [...] Johann Henning; wohlverdienten Professoris Eloquentiae in Elbing erfreulichen Bericht wegen Seiner mit der [...] Frauen Christina geb. Zamehlin und verwitthete Caspars den 27 April 1694 angestelten ehelichen Verbindung. Solte folgende Antwort aus Leipzig überschicken C.K.S. Leipzig den 4 Apr. a. 1694.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1694).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2006.
Całość:
Samson Klaudius Herman.
Auff dess Edlen [...] Johann Henning; wohlverdienten Professoris Eloquentiae in Elbing erfreulichen Bericht wegen Seiner mit der [...] Frauen Christina geb. Zamehlin und verwitthete Caspars den 27 April 1694 angestelten ehelichen Verbindung. Solte folgende Antwort aus Leipzig überschicken C.K.S. Leipzig den 4 Apr. a. 1694.
B. m., b. r. (1694).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2006.