Nazwisko i imię:
Lang Mojsiej.
Tytuł:
[Uniwersał. Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1771).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich (Uniwersał). [Tytuł nagł.:] Moisey Lang Woysk Nayiaśnieyszey Jmperatorowy całey Rossyi Podpułkownik. [Na końcu:] (Dan w Poznaniu Dnia 1. Miesiąca Sierpnia Roku 1771. [Podpis:] Lang Obrestleeutenant). [Inc.:] Wszem w obec y każdemu z osobna wiadomo czynię. Iż zważaiąc potrzebę Woyska Rossyiskiego Magazonu [sic] Poznańskiego, a chcąc, aby bez obciążenia JchMciow Ziemianow, y iak naylekcieyszym sposobem uprawiantowanie iego nastąpić mogło [...]. [Expl.:] Który to Uniwersał [...] via Cursoria [...] JchMc XX. Proboszcze y Plebani po Miastach Miasteczkach y Wsiach Parochii swoeiey publikować y obwieścić maią, zaleca się. Druk antykwą, s. 2 nie zadrukowana. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225024 IV.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 1 VIII 1771. Uniwersał nakazujący dostarczenie zboża i kaszy do magazynu poznańskiego dla zaprowiantowania wojsk rosyjskich. [FBC:] Tekst edycji (Moisey Lang Woysk Nayiaśnieyszey Jmperatorowy…, 1771. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225024 IV) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/14667/_01.djvu
Całość:
Lang Mojsiej.
[Uniwersał. Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich].
B. m., b. r. (1771).
folio, k. 1.

Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich (Uniwersał).
[Tytuł nagł.:] Moisey Lang Woysk Nayiaśnieyszey Jmperatorowy całey Rossyi Podpułkownik.
[Na końcu:] (Dan w Poznaniu Dnia 1. Miesiąca Sierpnia Roku 1771. [Podpis:] Lang Obrestleeutenant).
[Inc.:] Wszem w obec y każdemu z osobna wiadomo czynię. Iż zważaiąc potrzebę Woyska Rossyiskiego Magazonu [sic] Poznańskiego, a chcąc, aby bez obciążenia JchMciow Ziemianow, y iak naylekcieyszym sposobem uprawiantowanie iego nastąpić mogło [...]. [Expl.:] Który to Uniwersał [...] via Cursoria [...] JchMc XX. Proboszcze y Plebani po Miastach Miasteczkach y Wsiach Parochii swoeiey publikować y obwieścić maią, zaleca się.
Druk antykwą, s. 2 nie zadrukowana.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225024 IV.
Rok wydania: po 1 VIII 1771.
Uniwersał nakazujący dostarczenie zboża i kaszy do magazynu poznańskiego dla zaprowiantowania wojsk rosyjskich.
[FBC:] Tekst edycji (Moisey Lang Woysk Nayiaśnieyszey Jmperatorowy…, 1771. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225024 IV) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/14667/_01.djvu