Nazwisko i imię:
Relation (Eigentliche).
Tytuł:
Eigentliche Relation von der Huldigung wie dieselbe Sr. Churfl. Durchl. zu Brandenburg in Königsberg geschehen 1690.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1690).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: fraktura, tytuł nagł.; inicjał gotycki. Na końcu drzeworytowa winieta - patera z owocami. [Inc.:] Nachdem die polnischen HHnn. Gesandten biss Carschau eine kleine Meile von Königsberg den 12/22 May avanciret [...]. [K. 2 v w. 25, expl.:] [...] Künfftigen Montag werden dieselben von hie abreisen nachdem sie vorher von der Bürgerschaft auffm Altstädtischen Rahthause tractiret worden und haben Sie resolviret mit einer kleinen Svite recta durch Dantzig zu gehen ohne sich daselbst auffzuhalten. W relacji wiele miejsca zajmuje opis powitania poselstwa polskiego i jego udziału w uroczystości. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 62.
Dodatkowe:
Fryderyk III, elektor brandenburski, od r. 1701 król pruski Fryderyk I. Relacja o złożeniu w Królewcu przez poddanych pruskich hołdu elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi III oraz o udziale w tym akcie komisarzy polskich. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1171. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Eigentliche Relation von der Huldigung, wie dieselbe Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht von Brandenburg in Königsberg geschehen ist…, [B. m. dr.], 1690. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 62) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/11710/
Całość:
Relation (Eigentliche).
Eigentliche Relation von der Huldigung wie dieselbe Sr. Churfl. Durchl. zu Brandenburg in Königsberg geschehen 1690.
B. m., b. r. (1690).
w 4ce, k. 2.

Pismo: fraktura, tytuł nagł.; inicjał gotycki. Na końcu drzeworytowa winieta - patera z owocami.
[Inc.:] Nachdem die polnischen HHnn. Gesandten biss Carschau eine kleine Meile von Königsberg den 12/22 May avanciret [...].
[K. 2 v w. 25, expl.:] [...] Künfftigen Montag werden dieselben von hie abreisen nachdem sie vorher von der Bürgerschaft auffm Altstädtischen Rahthause tractiret worden und haben Sie resolviret mit einer kleinen Svite recta durch Dantzig zu gehen ohne sich daselbst auffzuhalten.
W relacji wiele miejsca zajmuje opis powitania poselstwa polskiego i jego udziału w uroczystości.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 7 8° adl. 62.
Fryderyk III, elektor brandenburski, od r. 1701 król pruski Fryderyk I.
Relacja o złożeniu w Królewcu przez poddanych pruskich hołdu elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi III oraz o udziale w tym akcie komisarzy polskich.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 1171.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Eigentliche Relation von der Huldigung, wie dieselbe Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht von Brandenburg in Königsberg geschehen ist…, [B. m. dr.], 1690. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 7 8° adl. 62) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/11710/