Nazwisko i imię:
(Branicki Franciszek Ksawery).
Tytuł:
Wywod praw IW. [Franciszka Ksawerego] Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego. Do Dobr Olchowca, Nemoroż, Kobylaczek, Wodzianniki, Jurkowec, Ryżanowka, jako attynencyi do Dobr pryncypalnych Lisianki, oraz niewątpliwey tych Dobr Possessyi.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1780).
Opis/komentarz:
folio, s. 14. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Dobra pryncypalne Lisianka, początkowo były natury Dobr Krolewskich, do Starostwa Korsuńskiego należące [...]. [Expl.:] Tegoż samego bespieczeństwa, y nieporuszoney Całości, pewna bydź powinna Possessya Tradycyina JW Hetmana W. Koronnego [...] inaczey przychodzić, ani powinna, ani może, aż po rozeznaniu natury Dobr, o które kwestya. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224367 III.
Całość:
(Branicki Franciszek Ksawery).
Wywod praw IW. [Franciszka Ksawerego] Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego. Do Dobr Olchowca, Nemoroż, Kobylaczek, Wodzianniki, Jurkowec, Ryżanowka, jako attynencyi do Dobr pryncypalnych Lisianki, oraz niewątpliwey tych Dobr Possessyi.
B. m., b. r. (1780).
folio, s. 14.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Dobra pryncypalne Lisianka, początkowo były natury Dobr Krolewskich, do Starostwa Korsuńskiego należące [...]. [Expl.:] Tegoż samego bespieczeństwa, y nieporuszoney Całości, pewna bydź powinna Possessya Tradycyina JW Hetmana W. Koronnego [...] inaczey przychodzić, ani powinna, ani może, aż po rozeznaniu natury Dobr, o które kwestya.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224367 III.