Nazwisko i imię:
Komisja Rzeczypospolitej.
Tytuł:
Kommisya Rzeczy-Pospolitey Skarbu Koronnego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1777).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Przeniesienie Komory celnej i opłat podatków z Poznania do Wrześni. Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ponieważ Ultymy Celne z Poznania do Miasta Wrześni przez dawnieysze urządzenie swoie przeniosła; przeto Exakcye Kwart, Pogłownego Zydowskiego, Łanowego, Podymnego y Czopowego, dotąd w Poznaniu czynione, na Komorze Wrzesnia odtąd expedyowane mieć chce y naznacza; [Expl.:] [...] y ten Uniwersał, do Grodow podać, y po mieyscach zwyczaynych Publikować naznacza. Dan w Warszawie na Sessyi Dnia 12 Miesiąca Lutego Roku Pańskiego 1777. Roch z Głogowy Kossakowski [...]. Na egzemplarzu notatka rękopiśmienna atramentem: „Concordat cum Originali R. Kossowski”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224419 III.
Całość:
Komisja Rzeczypospolitej.
Kommisya Rzeczy-Pospolitey Skarbu Koronnego.
B. m., b. r. (1777).
folio, k. 1.

Przeniesienie Komory celnej i opłat podatków z Poznania do Wrześni.
Afisz 2-stronicowy jednostronnie zadrukowany. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Ponieważ Ultymy Celne z Poznania do Miasta Wrześni przez dawnieysze urządzenie swoie przeniosła; przeto Exakcye Kwart, Pogłownego Zydowskiego, Łanowego, Podymnego y Czopowego, dotąd w Poznaniu czynione, na Komorze Wrzesnia odtąd expedyowane mieć chce y naznacza; [Expl.:] [...] y ten Uniwersał, do Grodow podać, y po mieyscach zwyczaynych Publikować naznacza. Dan w Warszawie na Sessyi Dnia 12 Miesiąca Lutego Roku Pańskiego 1777. Roch z Głogowy Kossakowski [...].
Na egzemplarzu notatka rękopiśmienna atramentem: „Concordat cum Originali R. Kossowski”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224419 III.