Nazwisko i imię:
(Maria, Matka Boska).
Tytuł:
Tydzien Maryey, albo Psałterz imieniu Nayswiętszej Boga-Rodzicy Panny, na tygodniowe nabożeństwo rozdzielony. Z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczony, z przydatkiem niektorego nabożeństwa. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Soc. Iesu, Roku 1704.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1704.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 395. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 456.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5333 adl. 1.
Dodatkowe:
Estr. XXXI, s. 449 (niedokładnie).
Całość:
(Maria, Matka Boska).
Tydzien Maryey, albo Psałterz imieniu Nayswiętszej Boga-Rodzicy Panny, na tygodniowe nabożeństwo rozdzielony. Z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczony, z przydatkiem niektorego nabożeństwa. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Soc. Iesu, Roku 1704.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1704.
w 8ce, k. 1, s. 395.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 456.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5333 adl. 1.
Estr. XXXI, s. 449 (niedokładnie).