Nazwisko i imię:
Kulikowski Józef Uszak.
Tytuł:
Mały Dykcyonarz Polski i Francuski Wydany Przez J.P. Jozefa Uszaka Kulikowskiego Poprawiony y Przedrukowany. w Mohilewie w Drukarni Uprzywilejowaney Jaśnie Wielmożnego Arcy Biskupa Mohilew: Rzym: Kościoł: Roku 1782.
Miejsce i rok wydania:
Mohylew, druk. Nadworna Arcybiskupa Rzymsko-Katolickiego, 1782.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 223, 39 nlb. Na odwrocie karty tytułowej: Petit Dictionaire Polonois et Francois [sic] Par Joseph Uszak Kulikowski Corrigé et reimprimé. à Mohilovie Dans l’Imprimerie Privilegiée Archiepiscopale. 1782. Źródło: G. Kiriejewa, Starodruki w języku polskim w zbiorach białoruskich (na przykładzie zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi), [w:] Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010, s. 29.
Lokalizacja:
Mińsk, Bibl. Narodowa Białorusi: 12 Pk 2827.
Całość:
Kulikowski Józef Uszak.
Mały Dykcyonarz Polski i Francuski Wydany Przez J.P. Jozefa Uszaka Kulikowskiego Poprawiony y Przedrukowany. w Mohilewie w Drukarni Uprzywilejowaney Jaśnie Wielmożnego Arcy Biskupa Mohilew: Rzym: Kościoł: Roku 1782.
Mohylew, druk. Nadworna Arcybiskupa Rzymsko-Katolickiego, 1782.
w 8ce, k. 1, s. 223, 39 nlb.

Na odwrocie karty tytułowej: Petit Dictionaire Polonois et Francois [sic] Par Joseph Uszak Kulikowski Corrigé et reimprimé. à Mohilovie Dans l’Imprimerie Privilegiée Archiepiscopale. 1782.

Źródło: G. Kiriejewa, Starodruki w języku polskim w zbiorach białoruskich (na przykładzie zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi), [w:] Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010, s. 29.
Mińsk, Bibl. Narodowa Białorusi: 12 Pk 2827.