Nazwisko i imię:
Iwański Jan.
Tytuł:
Ustaw Powinnosci y odpustow Bractwa S. Anyola [sic] Stroza, Od Oycá S. Urbana VIII. postánowionego. Zá prośbą Swiętey pamięći Zygmunta III. Krola polskiego. Krotkie Zebranie. Ku używániu Bráćiey y Siostrom wpisánym w Cáthálog Bráctwá tego, w Kośćiele Wszytkich SS. przy Klasztorze Lwowskim Wielebnych Zakonnych Panien Reguły Benedykta S. Przez X. Iana Iwanskiego, tegoż Klasztoru Kápellaná, wydáne. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Societ: Iesu, U Sebást: Nowogorskiego, 1642.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Sebastian Nowogórski w druk. Jezuitów, 1642.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 44. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz.168. J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 380, il. 22.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5063 adl. 6. Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Całość:
Iwański Jan.
Ustaw Powinnosci y odpustow Bractwa S. Anyola [sic] Stroza, Od Oycá S. Urbana VIII. postánowionego. Zá prośbą Swiętey pamięći Zygmunta III. Krola polskiego. Krotkie Zebranie. Ku używániu Bráćiey y Siostrom wpisánym w Cáthálog Bráctwá tego, w Kośćiele Wszytkich SS. przy Klasztorze Lwowskim Wielebnych Zakonnych Panien Reguły Benedykta S. Przez X. Iana Iwanskiego, tegoż Klasztoru Kápellaná, wydáne. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Societ: Iesu, U Sebást: Nowogorskiego, 1642.
Lwów, Sebastian Nowogórski w druk. Jezuitów, 1642.
w 4ce, k. 44.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz.168.
J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 380, il. 22.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5063 adl. 6.
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.