Nazwisko i imię:
Komisja Porządkowa.
Tytuł:
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatów Krakowskiego, Proszowskiego i Xięstwa Siewierskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1792).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Rozporządzenie w sprawie podwód. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Odebrawszy Urządzenia podwakroć ponowione Nayiaśnieyszey Straży iedne. pod Dniem 6. a drugą pod Dniem 21. Miesiąca Czerwca Roku bieżącego wraz z Rezolucyami Prześwietney Kommissyi Policyiney Oboyga Narodów [...] [Expl.:] [...] wszelki bowiem zawód karą Zł. 200 set. iż tylko gładzoną będzie Kommisya zagważa i obwieszcza. Dan na Sessyi 13. Miesiąca Lipca 1792. Forma Paletu za ninieyszym Paletem Wsie N-N. na dzień N.N. Miesiąca [...] [Expl.:] [...] którzy to Ludzie z tym wzorem, wzmiankowanym Domu oczekiwać maią dla siebie dyspozycyi. Dan na Sessyi Dnia 19. Miesiąca Lipca Roku 1792. Hiacynt Bzowski K.K.O.S.S. Prezyduiący mp. [...] Ludwik Przanowski [...] Kommissarz [...] Zgodno z Oryginałem Antoni Syktowski R.K. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224401 III.
Całość:
Komisja Porządkowa.
Kommissya Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woiewodztwa Krakowskiego, Powiatów Krakowskiego, Proszowskiego i Xięstwa Siewierskiego.
B. m., b. r. (1792).
folio, k. 1.

Rozporządzenie w sprawie podwód.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Odebrawszy Urządzenia podwakroć ponowione Nayiaśnieyszey Straży iedne. pod Dniem 6. a drugą pod Dniem 21. Miesiąca Czerwca Roku bieżącego wraz z Rezolucyami Prześwietney Kommissyi Policyiney Oboyga Narodów [...] [Expl.:] [...] wszelki bowiem zawód karą Zł. 200 set. iż tylko gładzoną będzie Kommisya zagważa i obwieszcza. Dan na Sessyi 13. Miesiąca Lipca 1792. Forma Paletu za ninieyszym Paletem Wsie N-N. na dzień N.N. Miesiąca [...] [Expl.:] [...] którzy to Ludzie z tym wzorem, wzmiankowanym Domu oczekiwać maią dla siebie dyspozycyi. Dan na Sessyi Dnia 19. Miesiąca Lipca Roku 1792. Hiacynt Bzowski K.K.O.S.S. Prezyduiący mp. [...] Ludwik Przanowski [...] Kommissarz [...] Zgodno z Oryginałem Antoni Syktowski R.K.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224401 III.