Nazwisko i imię:
Schmidt Jacobus.
Tytuł:
Glück-Wünschung auff den hochzeitlichen Ehren-Tag [...] Isaac Funcken Brautigambs und [...] Reginen Engelkin Braut, den 3. Novembr. Ao. 1648 [...] auffgesetzt von Jacob Schmidt. Elbing, Gedr. bey Achatz Corellen 1648.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1648.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1933.
Całość:
Schmidt Jacobus.
Glück-Wünschung auff den hochzeitlichen Ehren-Tag [...] Isaac Funcken Brautigambs und [...] Reginen Engelkin Braut, den 3. Novembr. Ao. 1648 [...] auffgesetzt von Jacob Schmidt. Elbing, Gedr. bey Achatz Corellen 1648.
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1648.
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1933.