Nazwisko i imię:
Karove Józef.
Tytuł:
Głos urodzonego Jozefa Karove Konsyliarza J.K.Mći, Medycyny Doktora, Pierwszego z porządku Deputata na Zgromadzeniu Wydziałowym Deputatow Dnia 10. Sierpnia 1791, na Ratuszu Poznańskim przy zagaieniu elkcyi [sic] plenipotenta na Seym y Sędziów Appellacyinych miany.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1791).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Szanowni Obywatele, y Kochani Kolledzy! Zpomiędzy Rodzaiow Uczucia, które Umysł Obywatela naydzielniey wzruszać zwykły, niema podobno żywszego nad to, któremu Miłość, y Zaufanie Wspoł Braći towarzyszyć może. [Expl.:] Skutek niech Was przeświadczy, że nieumiem tylko być cnotliwie wdzięcznym. Z porządku Postępowania Prawem przepisanego przystępuję do przeczytania Prawa. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224369 III.
Całość:
Karove Józef.
Głos urodzonego Jozefa Karove Konsyliarza J.K.Mći, Medycyny Doktora, Pierwszego z porządku Deputata na Zgromadzeniu Wydziałowym Deputatow Dnia 10. Sierpnia 1791, na Ratuszu Poznańskim przy zagaieniu elkcyi [sic] plenipotenta na Seym y Sędziów Appellacyinych miany.
B. m., b. r. (1791).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Szanowni Obywatele, y Kochani Kolledzy! Zpomiędzy Rodzaiow Uczucia, które Umysł Obywatela naydzielniey wzruszać zwykły, niema podobno żywszego nad to, któremu Miłość, y Zaufanie Wspoł Braći towarzyszyć może. [Expl.:] Skutek niech Was przeświadczy, że nieumiem tylko być cnotliwie wdzięcznym. Z porządku Postępowania Prawem przepisanego przystępuję do przeczytania Prawa.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224369 III.