Nazwisko i imię:
König Ernest.
Tytuł:
De coniungendis cum libertate artium liberalium studiis, oratio in Gymnasio Elbingensi, V Id. Decembr. 1688 [rz.] dicta a M. Ernesto König, Gymnasij Rectore. Elbingae, Typis Achatij Corellij [1688].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1688).
Opis/komentarz:
folio, k. 13. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.IV.15.
Całość:
König Ernest.
De coniungendis cum libertate artium liberalium studiis, oratio in Gymnasio Elbingensi, V Id. Decembr. 1688 [rz.] dicta a M. Ernesto König, Gymnasij Rectore. Elbingae, Typis Achatij Corellij [1688].
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1688).
folio, k. 13.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.IV.15.