Nazwisko i imię:
Klug Daniel.
Tytuł:
Statua pie defunctorum. Das ist Christliche Ehren-Seule, aus dem Proph. Esa. 57. V. 1, 2. Bey hochansehnlicher Trauerbegängnüss des Erich Orenstirns Axels Sohn Graffen zü Südermöre, welcher den 23. Octob. St. vet. des 1656 Jahres zu Frauenburg [...] entschlaffen. Elbing, bey Achatz Corellen [1657].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1657).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 70. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.594.
Całość:
Klug Daniel.
Statua pie defunctorum. Das ist Christliche Ehren-Seule, aus dem Proph. Esa. 57. V. 1, 2. Bey hochansehnlicher Trauerbegängnüss des Erich Orenstirns Axels Sohn Graffen zü Südermöre, welcher den 23. Octob. St. vet. des 1656 Jahres zu Frauenburg [...] entschlaffen. Elbing, bey Achatz Corellen [1657].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1657).
w 4ce, s. 70.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.594.