Nazwisko i imię:
Godefroy Denis (Gothofredus Dionysius).
Tytuł:
Antiquae historiae ex XXVII authoribus contextae, libri VI, totidem solennes temporum epochas continentes. [Pars 2:] Historiae antiquae pars altera De imperatoribus Romanis. Liber IIII-VI [...] ad Rodolphum II. Argentorati [Strassburg], impensis Lazari Zetzneri 1604.
Miejsce i rok wydania:
Strasbourg, druk. Lazarus Zetzner, 1604.
Opis/komentarz:
w 8ce, (Pars 1) k. 9, s. 385, k. 18, (Pars 2) s. 639, k. 12. [Dedyk.:] Generosis Sendivoio, Stanislao et Joanni Jacobo comitibus ab Ostrorog, Cosminetii Dominis. Cat. Gen. pod Godefroy Denys podaje też wcześniejsze wyd. tego dzieła: Bas. 1590, Lugd. 1590-91. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.19.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 387. [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle: AB 52 5/i, 16 (1) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/3:006921C_001,800,600 [FBC:] Tekst edycji (Basileae: 1590) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [publikacje planowane: 03.08.2009] w Internecie. Sygn. egz.: 113627 I – http://www.sbc.org.pl/publication/12256
Całość:
Godefroy Denis (Gothofredus Dionysius).
Antiquae historiae ex XXVII authoribus contextae, libri VI, totidem solennes temporum epochas continentes. [Pars 2:] Historiae antiquae pars altera De imperatoribus Romanis. Liber IIII-VI [...] ad Rodolphum II. Argentorati [Strassburg], impensis Lazari Zetzneri 1604.
Strasbourg, druk. Lazarus Zetzner, 1604.
w 8ce, (Pars 1) k. 9, s. 385, k. 18, (Pars 2) s. 639, k. 12.

[Dedyk.:] Generosis Sendivoio, Stanislao et Joanni Jacobo comitibus ab Ostrorog, Cosminetii Dominis.
Cat. Gen. pod Godefroy Denys podaje też wcześniejsze wyd. tego dzieła: Bas. 1590, Lugd. 1590-91.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.19.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 387.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle: AB 52 5/i, 16 (1) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/3:006921C_001,800,600
[FBC:] Tekst edycji (Basileae: 1590) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [publikacje planowane: 03.08.2009] w Internecie. Sygn. egz.: 113627 I – http://www.sbc.org.pl/publication/12256