Nazwisko i imię:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Tytuł:
Justa solemnia theologo summo et incomparabili Coelestino Myslentae, athletae Christi et martyri constantissimo, suo quondam praeceptori, collegae, compatri et fratri in Christo longe conjunctissimo [...] in publica panegyri Universitatis Electoralis Witebergensis recurrente die emortuali persoluta ab [...] Anno MDCLIV. Witebergae, Typis Johannis Haken [1654].
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Johann Hake (II), (1654).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5334.
Całość:
Calov Abraham (Calovius Abraham).
Justa solemnia theologo summo et incomparabili Coelestino Myslentae, athletae Christi et martyri constantissimo, suo quondam praeceptori, collegae, compatri et fratri in Christo longe conjunctissimo [...] in publica panegyri Universitatis Electoralis Witebergensis recurrente die emortuali persoluta ab [...] Anno MDCLIV. Witebergae, Typis Johannis Haken [1654].
Wittenberg, druk. Johann Hake (II), (1654).
w 4ce, k. 16.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5334.