Nazwisko i imię:
Bachmann Johann.
Tytuł:
Hochzeitliche Ehren-Gedichte auff das Frewden-Fest des [...] Carolus Ramsey als Brautigambs mit der [...] Regina Horninn als Braut, so im Jahr 1651 den 28. Febr. gehalten und gefeyert worden. Elbing. gedr. bey Achatz Corellen [1651].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1651).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6076.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 97.
Całość:
Bachmann Johann.
Hochzeitliche Ehren-Gedichte auff das Frewden-Fest des [...] Carolus Ramsey als Brautigambs mit der [...] Regina Horninn als Braut, so im Jahr 1651 den 28. Febr. gehalten und gefeyert worden. Elbing. gedr. bey Achatz Corellen [1651].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1651).
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6076.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 97.