Nazwisko i imię:
Staphylus Friedrich, Osiander Andreas st. (Staphilus Fridericus, Osiandrus Andreas).
Tytuł:
Illustres synodorum antiquarum sanctorumque patrum sententiae, nova et impia dogmata Andreae Osiandri refutantes. Collectae per [...] Anno Salutis 1555. (Norimbergae, ap. Paulum Fabricium) 1555.
Miejsce i rok wydania:
Nürnberg, druk. Julius Paul Fabricius, 1555.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 132. Defekt: druk zmurszały, grzbiet zniszczony. [Dedyk.:] Senatui, Reipublicae Dantiscanae. [W przedm, na końcu:] (Datum Dantisci VI Martij ADMDLII.) Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.929 adl.
Całość:
Staphylus Friedrich, Osiander Andreas st. (Staphilus Fridericus, Osiandrus Andreas).
Illustres synodorum antiquarum sanctorumque patrum sententiae, nova et impia dogmata Andreae Osiandri refutantes. Collectae per [...] Anno Salutis 1555. (Norimbergae, ap. Paulum Fabricium) 1555.
Nürnberg, druk. Julius Paul Fabricius, 1555.
w 4ce, k. 132.

Defekt: druk zmurszały, grzbiet zniszczony. [Dedyk.:] Senatui, Reipublicae Dantiscanae. [W przedm, na końcu:] (Datum Dantisci VI Martij ADMDLII.)

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.929 adl.