Nazwisko i imię:
(Staermontius Petrus, Niderhofius Bernhardus).
Tytuł:
Ethica disputatio peri ton ethikon areton [gr.]. Prudentia iustitia, fortitudine et temperantia. In inclyta ac celeberrima Academia Witebergensi publice proposita. Ad quam Praeside M. Petro Staermontio Varmiensi Borusso in auditorio magno Collegii novi, praeeunte divina gratia respondebit Bernhardus Niderhofius Herfurdiensis. Horis matutinis die Ianuarij. Witebergae, Typis Laurentij Seuberlich, Anno 1597 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Lorenz Säuberlich, 1597.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 7. Tyt. w ramce z ozdob. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2498 adl.
Całość:
(Staermontius Petrus, Niderhofius Bernhardus).
Ethica disputatio peri ton ethikon areton [gr.]. Prudentia iustitia, fortitudine et temperantia. In inclyta ac celeberrima Academia Witebergensi publice proposita. Ad quam Praeside M. Petro Staermontio Varmiensi Borusso in auditorio magno Collegii novi, praeeunte divina gratia respondebit Bernhardus Niderhofius Herfurdiensis. Horis matutinis die Ianuarij. Witebergae, Typis Laurentij Seuberlich, Anno 1597 [rz.].
Wittenberg, druk. Lorenz Säuberlich, 1597.
w 4ce, k. 7.

Tyt. w ramce z ozdob.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2498 adl.