Nazwisko i imię:
Jeleński Gedeon.
Tytuł:
Nigdy Nieodmienne Prawdy Uznane z Rekollekcyi w Kollegium niegdy Societatis Jezu [sic] Akademickim Wileńskim na piśmie przez części na każdy dzień dawanych, Przeze mnie Gedeona Jelenskiego Na tenczas Pisarza Dekretowego W.X.Lit: w R. 1753 in Xbri Odprawionych, Ręką własną wykonnotowane, na ośm dni po dwie na dzień Medytacye na Rano i na Wieczor Rozłozone, Z przydatkiem Refkexyi Zbawienney nad namiętnościami, czyli Passyami Ludzkiemi, czasu tychże Rekollekcyi wykonnotowanym, Podane do Druku R. 1779. w Nieswizu w Drukarni J.X.Mci.
Miejsce i rok wydania:
Nieśwież, druk. Radziwiłłowska, 1779.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 2, s 1-16, (17-64), 65-79, 3 nlb. Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005, il.
Lokalizacja:
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 5 Oh 2509.
Dodatkowe:
Estr. XVIII, s. 525 (niedokładnie).
Całość:
Jeleński Gedeon.
Nigdy Nieodmienne Prawdy Uznane z Rekollekcyi w Kollegium niegdy Societatis Jezu [sic] Akademickim Wileńskim na piśmie przez części na każdy dzień dawanych, Przeze mnie Gedeona Jelenskiego Na tenczas Pisarza Dekretowego W.X.Lit: w R. 1753 in Xbri Odprawionych, Ręką własną wykonnotowane, na ośm dni po dwie na dzień Medytacye na Rano i na Wieczor Rozłozone, Z przydatkiem Refkexyi Zbawienney nad namiętnościami, czyli Passyami Ludzkiemi, czasu tychże Rekollekcyi wykonnotowanym, Podane do Druku R. 1779. w Nieswizu w Drukarni J.X.Mci.
Nieśwież, druk. Radziwiłłowska, 1779.
w 8ce, k. 2, s 1-16, (17-64), 65-79, 3 nlb.

Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005, il.
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 5 Oh 2509.
Estr. XVIII, s. 525 (niedokładnie).